จะรู้ได้อย่างไร ว่าลำไส้แข็งแรงหรือไม่

ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ คือ อะไร
Biomed ขอแนะนำการตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งเป็นการตรวจทั้งด้านปริมาณ และชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ต้องมีความสมดุล โดยผลตรวจทดสอบของเรา จะแจ้งถึงค่าความสมดุลว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของผู้มีสุขภาพแข็งแรงของคนไทย ถือเป็นลำไส้ที่แข็งแรง โอกาสที่จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิแพ้ ผิวหนังอักเสบ มีไขมันมาก ท้องไส้แปรปรวน ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ การขับถ่ายมีปัญหา ฯลฯ ย่อมมีน้อยลง
หากตรวจพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลแล้ว เราสามารถเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ ที่จะปรับความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้

ทั้งนี้การตรวจสุขภาพลำไส้นี้ ควรทดสอบอย่างสม่ำเสมอทุก 3 – 6 เดือน เนื่องจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นเกิดขึ้นได้เสมอจากการใช้ชีวิต เช่น นอนน้อย รับประทานอาหารเผ็ด ไขมันสูง น้ำตาลสูง มีสารกันบูด การไม่ออกกำลังกาย ความเครียด การรับประทานยาปฏิชีวนะ และผัก ผลไม้น้อย การดื่มสุรา ฯลฯ สามารถทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพลำไส้ และความสมดุลของจุลินทรีย์ชนิดตัวดีที่เคยมีอยู่จากการตรวจพบ และรับประทานโพรไบโอติกส์ครั้งที่แล้ว อาจลดลงไปจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.