ลำไส้คือบ้านของจุลินทรีย์หลายล้านชนิด

มนุษย์เรามีจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่า 10 ล้านยีน!
มนุษย์มีเซลล์จุลินทรีย์อยู่มากกว่า 100 ล้านล้าน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่งในนี้เป็นจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่า 10 ล้านยีนโดยมีระบบการพึ่งพิงกันอย่างซับซ้อน ในขณะที่มนุษย์มีเพียง 30 ล้านล้านเซลล์ (Biochemical Journal (2017) 474 1823–1836)
จุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารมีมากถึง 100,000 ล้านตัวเลยทีเดียว และกว่า 85% เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ลำไส้มีเซลล์ประสาทมากกว่า 100 ล้านเซลล์ มีระบบประสาทที่ซับซ้อนที่สุดรอบจากสมอง ซึ่งเรียกว่า”ระบบประสาทลำไส้” (enteric nervous system–ENS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system–CNS) มีความรู้สึก รับรู้ และจดจำได้เหมือนสมอง สามารถรับรู้สัญญาณจากลำไส้ ตัดสิน และออกคำสั่งได้ ในขณะที่อวัยวะอื่นๆ จะรับสัญญาณแล้วส่งกลับไปให้สมองเท่านั้น
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.