เพิ่มภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติกส์ช่วยคุณได้
  • ลดโอกาสติดโรค ติดเชื้อไวรัส
  • ลดความรุนแรงและระยะเวลา หากรับเชื้อเข้ามาในร่างกาย
  • เพิ่มภูมิต้านทานไวรัส
  • เพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีด
ลำไส้ คือ อวัยวะที่สำคัญที่สุดของภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพราะเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายกว่า 70% อยู่ในลำไส้
อยากเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.