เกี่ยวกับเรา

"สุขภาพดีเริ่มที่จุลินทรีย์สมดุล"คำกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นบริษัท Biomed Technology

แพทย์ และนักวิจัย ผู้ซึ่งต้องการให้การรักษาสุขภาพจากการดูแลจุลินทรีย์ เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ได้นำฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome) มาผนวกเข้ากับ Artificial Intelligence (AI) เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง และสาเหตุของโรค ที่มีจุดเริ่มต้นจากจุลินทรีย์เสียสมดุล 

โดยการนำศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้

มาผสมผสานเป็นแพ็กเกจตรวจวิเคราะห์ DNA จุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome DNA) เพื่อเลือกโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แม่นยำ และยังวัดผลได้อย่างชัดเจน นอกเหนือไปจากนั้น เพื่อความสะดวกสบาย เราจึงออกแบบให้ชุดเก็บตัวอย่างของเราเป็น Home Use เก็บตัวอย่างได้เองที่บ้าน เพื่อส่งตรวจแล็บ Hong Kong Science Park และมีบริการปรึกษาแพทย์ทาง teleconsult อีกด้วย

*ทั้งนี้ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค หากต้องการเจาะจงการตรวจโรคต่างๆ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์

A one-stop and completed solution for your balanced microbiome 

พันธกิจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.