เกี่ยวกับเรา

"A Complete Solution for Microbiome Caring"สุขภาพดีเริ่มที่จุลินทรีย์สมดุล โดยจุลินทรีย์จะสมดุลได้อย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี และ lifestyle ที่เหมาะสม

 

แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งต้องการให้การรักษาสุขภาพจากการดูแลจุลินทรีย์ เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ได้นำฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome) มาผนวกเข้ากับ Artificial Intelligence (AI) เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง และสาเหตุของโรค ที่มีจุดเริ่มต้นจากจุลินทรีย์เสียสมดุล 

โดยการนำศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้

มาผสมผสานเป็นแพ็กเกจตรวจวิเคราะห์ DNA จุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome DNA) เพื่อเลือกโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แม่นยำ และยังวัดผลได้อย่างชัดเจน นอกเหนือไปจากนั้น เพื่อความสะดวกสบาย เราจึงออกแบบให้ชุดเก็บตัวอย่างของเราเป็น Home Use เก็บตัวอย่างได้เองที่บ้าน เพื่อส่งตรวจแล็บ Hong Kong Science Park และมีบริการปรึกษาแพทย์ทาง teleconsult อีกด้วย

*ทั้งนี้ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค หากต้องการเจาะจงการตรวจโรคต่างๆ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม การจะมีจุลินทรีย์สมดุล หากรับประทานแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ ย่อมทำได้ แต่จุลินทรีย์จะสมดุลได้อย่างยั่งยืน ต้องมี lifestyle ที่ดีด้วย เพราะ lifestyle ที่ไม่ดี จะทำลายจุลินทรีย์ชนิดดี 

จึงเป็นที่มาว่านอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้และโพรไบโอติกส์แล้ว เรายังมี solution ด้าน lifestyle ที่เราได้เลือกสรรมาอย่างดี ว่าสามารถทำให้จุลินทรีย์สมดุลได้ นำเสนอให้กับลูกค้าเราอีกด้วย 

วิสัยทัศน์

A Complete Solution for Microbiome Caring

พันธกิจ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

1. Affordability 
ราคาประหยัด

2. Applicability
ผลตรวจอ่านง่ายสำหรับคนทั่วไป แพทย์สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัย

3. Categorization
แบ่งผลิตภัณฑ์ตามช่วงอายุ เชื้อชาติ และลักษณะอาการ

4. Complete Solution

  • อุปกรณ์เก็บอุจจาระแบบ home use
  • พร้อมส่งตรวจ Hong Kong Science Park 
  • ฟังผลแบบ teleconsult และรับ probiotics จากแพทย์ไทย
  • คัดเลือก exclusive lifestyle privileges ที่ช่วยสร้างสมดุลจุลินทรีย์มาอย่างพร้อมสรรพ

5. Prompt 

  • ทราบผลภายใน 1 สัปดาห์หลังผลตรวจถึงห้องทดลอง
  • มี probiotics สูตรเหมาะสมสั่งจ่ายโดยแพทย์ไทยได้ทันที

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.