เกี่ยวกับเรา

"สุขภาพดีเริ่มที่จุลินทรีย์สมดุล"คำกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นบริษัทของเรา

บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัย ซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ มากว่า 30 ปี ตัดสินใจนำฐานข้อมูลนั้นมาผนวกเข้ากับ Artificial Intelligence (AI) ในการตรวจวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง หรือสาเหตุของโรค ที่มีจุดเริ่มต้นจากจุลินทรีย์ลำไส้ไม่สมดุล
โดยการนำศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้

มาผสมผสานเป็นแพคเกจตรวจวิเคราะห์สำหรับแต่ละบุคคล รวมถึงนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งถูกค้นคว้าวิจัยอย่างดี นอกเหนือไปจากนั้น ด้วยความที่ต้องการให้การตรวจสุขภาพ ด้วยการตรวจ DNA จุลินทรีย์ในร่างกายคน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เราจึงนำแนวคิดของ teleconsult มาใช้ จึงได้คิดค้นชุดอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง ซึ่งสามารถส่งตัวอย่างที่เก็บที่บ้านของท่าน ไปตรวจที่แล็บของเราในฮ่องกง และรับผลวิเคราะห์ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ได้ทางอีเมล ซึ่งถูกประมวลฐานข้อมูลของเราด้วย AI ทั้งนี้ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค หากต้องการเจาะจงการตรวจโรคต่างๆ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์

เมื่อทุกคนนึกถึงร่างกายที่มีจุลินทรีย์สมดุล ทุกคนต้องนึกถึงเราในฐานะผู้ที่ทำให้การบำรุงรักษาสมดุลจุลินทรีย์ของทุกคน เข้าถึงง่าย เร็ว และเฉพาะเจาะจง

พันธกิจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.
Messenger
Phone
Messenger
Phone