BioMed Pro8X3

BioMed Pro 8X3

BioMed Pro8X3

ไม่ต้องตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ ก็ซื้อได้! สูตรนี้เท่านั้น!

สูตรออกแบบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์
ซึ่งถอดรหัสพันธุกรรม SARS-Coronavirus

ผลิตภัณฑ์ Synbiotics (Probiotics 8 สายพันธุ์ + Prebiotics 3 ชนิด)

มีสายพันธุ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้

 • ช่วยลดอาการท้องไส้แปรปรวน ท้องผูก ท้องเสีย
 • เพิ่มความแข็งแรงของผนังลำไส้
 • บรรเทาอาการภูมิแพ้
 • สร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเสี่ยงการเผาผลาญบกพร่อง
 • บรรเทาอาการ LONG-COVID
 • 8 PROBIOTICS: Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus gasseri + 3 PREBIOTICS Inulin, GOS, FOS
 • 1 กล่องบรรจุ 30 ซอง รับประทานวันละ 1-2 ซอง
 • ทดสอบสูตรที่ Hong Kong Science Park ก่อนผลิตจริง เพื่อเพิ่มการส่งเสริมการ colonize ของโพรไบโอติกส์ที่ใส่ไปในแต่ละสายพันธุ์ และลดโอกาสเกิด competition ระหว่างจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ
 • คิดค้น และพัฒนาโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IMMUNOLOGY และนักวิทยาศาสตร์ ด้าน GENOMICS และ BIOINFORMATICS
 • ในส่วนผสมมีทั้ง lactobacillus probiotics และ Inulin ซึ่งได้รับการวิจัยว่าลดระยะเวลา และความรุนแรงของ COVID
 • วัดผลก่อน และหลังรับประทานได้จริง ด้วยการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยชุดตรวจ Gut Microbiome DNA Test ของ BioMed เท่านั้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.