วิธีอ่านผลตรวจวิเคราะห์

ผลตรวจที่ท่านจะได้รับ เป็นการตรวจสมดุลของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยแบ่งเป็นเซตและสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามแต่ละแพคเกจที่ท่านเลือกตรวจ โดยจำนวนของจุลินทรีย์ทุกชนิดของท่าน เราจะนำมาประมวลผลเทียบกับมาตรฐานจากบุคคลที่สุขภาพแข็งแรงว่าอยู่ในเกณฑ์ใด เช่น ต่ำกว่า ต่ำกว่าเล็กน้อย เท่ากับ สูงกว่าเล็กน้อย หรือ สูงกว่ามาตรฐานของผู้มีสุขภาพแข็งแรง

ตัวอย่างบางส่วนจากผลตรวจวิเคราะห์

โดยเป้าหมายของการทำให้สุขภาพแข็งแรง คือ จุลินทรีย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวหลัก จุลินทรีย์ตัวร้าย โพรไบโอติกส์ ต้องมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของผู้มีสุขภาพแข็งแรง หรือต้องอยู่ในช่องสีเขียวทุกตัว โดยความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ที่ตรวจได้ จะถูกประมวลผลขั้นแรกโดย AI และขั้นที่สองโดยนักวิจัยของเราที่ Hong Kong Science Park โดยอิงจากข้อมูลทางสถิติที่เราบันทึกไว้ ออกมาเป็นความเสี่ยงหรือสาเหตุของกลุ่มอาการต่างๆที่บรรเทาได้โดยการสร้างสมดุลจุลินทรีย์ 

ตัวอย่างด้านบนนี้จะเห็นว่า ลูกค้าท่านนี้ มีความไม่สมดุลปานกลาง และเสี่ยงหรือเกิดอาการ 6 กลุ่มแล้ว (ตามสีน้ำเงินที่แสดง)

โดยท่านจะได้รับคำแนะนำ ด้านการเลือกโพรไบโอติกส์ ควรจะเลือกสายพันธุ์ไหน (สี่เหลี่ยมเขียว) เพื่อคืนสมดุลให้กับจุลินทรีย์ตัวหลัก และลดจำนวนจุลินทรีย์ตัวร้าย (สี่เหลี่ยมน้ำเงินและฟ้า) เพื่อลดความเสี่ยงหรือบรรเทาอาการที่แสดงในวงกลมสีแดง ซึ่งสายพันธุ์ของโพรไบโอติกส์ที่ถูกแสดงในสี่เหลี่ยมเขียวนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ท่านต้องเลือกรับประทานเป็นพิเศษเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ โดยนอกเหนือไปจากนี้ ท่านจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียด ของหน้าที่ และคุณสมบัติของจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่ตรวจ ซึ่งเป็นการสรุปจากงานวิจัย บทความตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการ

หมายเหตุ: ตัวอักษรด้านบนเป็นการสมมุติชื่อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ใช่ชื่อจุลินทรีย์จริงๆที่ท่านจะได้รับจากการตรวจ

รวมถึงข้อแนะนำทางการดำเนินชีวิต เช่น การออกกำลังกาย การโภชนาการ การนอน ฯลฯ

โดยในเอกสารแนบซึ่งจัดส่งให้ท่านคู่กับผลตรวจวิเคราะห์ จะมีตัวอย่างสาธิต การเทียบสายพันธุ์โพรไบโอติกส์ที่ท่านต้องรับประทาน เพื่อให้ตรงกับผลตรวจวิเคราะห์ของท่าน กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ที่สายพันธุ์มีความเหมาะสมกับท่าน ซึ่งในตัวอย่างที่ยกมาเป็นการสาธิตให้ท่านเข้าใจในผลตรวจวิเคราะห์นั้น เป็นการเทียบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง  

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าบางท่าน อาจไม่ได้รับเอกสารแนบนี้ ขึ้นกับนโยบายของคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับบริการ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.
Messenger
Phone
Messenger
Phone