ตรวจ Biomed Microbiome DNA

ตรวจ Biomed Microbiome DNA

เราให้บริการการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในร่างกายคุณ ซึ่งเป็นการตรวจทั้งด้านปริมาณและชนิด ซึ่งออกแบบให้มีการประมวลผลที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุและสุขภาพต่างกัน

  • ลำไส้คือบ้านของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่สมดุล จะทำให้ลำไส้แข็งแรง และสุขภาพแข็งแรง
  • ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของคุณถึงระดับ DNA
  • เก็บตัวอย่างเองได้ที่บ้าน ตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแล็บ อ่านผลตรวจเองได้

ลำไส้คือบ้านของจุลินทรีย์ในร่างกายคุณ เนื่องจากจุลินทรีย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในลำไส้ ลำไส้ที่มีจุลินทรีย์สมดุล ถือเป็นลำไส้ที่แข็งแรง โอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิแพ้ สิว เผาผลาญอาหารบกพร่อง ท้องไส้แปรปรวน ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ การขับถ่ายมีปัญหา ฯลฯ ย่อมมีน้อยลง หากตรวจพบว่าจุลินทรีย์ไม่สมดุลอย่างไร เราสามารถเลือกกินผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส์ที่ตรงกับลักษณะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามผลตรวจวิเคราะห์ได้

ทั้งนี้การตรวจจุลินทรีย์นี้ ควรทดสอบทุกๆ 3-6 เดือน เนื่องจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์นั้น เกิดได้เสมอจากการดำเนินชีวิต เช่น นอนน้อย ทานอาหารที่เผ็ด ไขมันสูง น้าตาลเยอะ มีสารกันบูด การไม่ออกกาลังกาย ความเครียด การรับประทานยาปฏิชีวนะ ทานผักและผลไม้น้อย ทานเนื้อแดงเยอะ การทานเหล้าเยอะ ฯลฯ สามารถทาให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพลำไส้และความสมดุลของจุลินทรีย์ แบคทีเรียตัวดีที่เคยมีอยู่จากการทดสอบคราวที่แล้ว อาจหายไปจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

Biomed Microbiome DNA (16s rRNA)

Biomed Microbiome DNA (qPCR)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.
Messenger
Phone
Messenger
Phone