Exclusive Line  Probiotics

โพรไบโอติกคุณภาพสูง สำหรับผู้อาศัยในไทย

"ผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายที่ สถานพยาบาล ชั้นนำเท่านั้น"

โพรไบโอติกคุณภาพสูง 3 สูตร

PRO8X3 SA

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์สำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัย มีอาการภูมิแพ้ หรือต้องการดูแลสุขภาพผิว

ประกอบด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์หลายชนิด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเกราะคุ้มกันผิวตามธรรมชาติ ปกป้องผิวของท่านจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งอาจอ่อนแอลงตามวัย และการใช้ชีวิต ลดความเสี่ยงการแพ้อากาศ แพ้ผิวหนัง มีพรีไบโอติกส์หลายชนิด ช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดี และเพิ่มกากใยในทางเดินอาหาร

จำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่มีชีวิตจริง 4.2 หมื่นล้าน CFU/capsule

PRO6X3 V

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในหลอดเลือด และไขมันที่เกาะตัวตามอวัยวะต่างๆ

ประกอบด้วย จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์หลายชนิด ซึ่งทำงานร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ ภาวะไขมันพอกตับ และไขมันในช่องท้อง มีพรีไบโอติกส์หลายชนิด ช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดี และเพิ่มกากใยในทางเดินอาหาร

 

จำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่มีชีวิตจริง 4.7 หมื่นล้าน CFU/capsule

PRO5X3 C

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ ส่งเสริมการทำงานของสมอง และลดสารก่อมะเร็ง

มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์หลายชนิด ที่คัดสรรมาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ประมวลผล จดจำสิ่งต่างๆ เพิ่มคุณภาพการนอน สร้างสมดุลฮอร์โมน ลดความเสี่ยงสมองเสื่อม ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกาย และลดสารพิษจากจุลินทรีย์ตัวร้าย ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง พร้อมพรีไบโอติกส์หลายชนิด เพิ่มกากใยในทางเดินอาหาร

จำนวนจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่มีชีวิตจริง 2.5 หมื่นล้าน CFU/capsule

กดที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาล ที่สินค้าของเราวางจำหน่าย 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.