Microbiome Tests

มีทั้งการตรวจแบบ 

Regular Gut Microbiome Test :  Allergy & Skin Package

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของ

 • Allergy Rhinitis ภูมิแพ้จมูกอักเสบ จาม น้ำมูกไหล
 • Skin Allergy ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่น สิว ฯลฯ
 • Food Allergy ภูมิแพ้อาหาร
 • Asthma หอบหืด
 • ผิวพรรณไม่มีคุณภาพ แก่เร็ว
ราคาเริ่มต้นโดยประมาณ 8,000.- 
(ราคาและรายละเอียดการให้บริการแตกต่างกันไปตามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน)

Regular Gut Microbiome Test :Gut Toxin

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของ

 • เน้นการตรวจจุลินทรีย์ตัวร้าย ซึ่งผลิตสารพิษออกมาในร่างกาย โดยหลายชนิดได้รับการพิสูจน์ว่าเพิ่มความเสี่ยงการก่อมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้
 • จุลินทรีย์ตัวร้ายนั้นทำการย่อยโปรตีนกลายเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเมื่อมีปริมาณมากๆ จะถูกกำจัดที่ตับได้ไม่หมด เช่น อีไมด์ จะไปทำปฏิกิริยากับไนไตรต์ในลำไส้ กลายเป็น เอ็นไนโตรซามีน เป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง (ดร.ไช่อิงเจี๋ย)
 • Constipation และ Diarrhea ท้องผูก และท้องเสีย
 • ท้องไส้แปรปรวน (IBS)
 • Toxin สารพิษ
 • Immunity มีปัญหาภูมิคุ้มกัน

ราคาเริ่มต้นโดยประมาณ 8,000.- 
(ราคาและรายละเอียดการให้บริการแตกต่างกันไปตามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน)

Regular Gut Microbiome Test : Obesity and Metabolic Syndrome

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของ

 • โรคอ้วน
 • ดื้ออินซูลิน น้ำตาลในเลือดสูง
 • เบาหวานประเภท 2
 • สารพิษ LPS มากเกินไป
 • ไขมันสะสมช่องท้อง ไขมันพอกตับ
 • โรคหลอดเลือด และหัวใจผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และหัวใจ
 • ผู้ที่ชอบทานอาหารหวาน มัน เนื้อแดง อาหารแปรรูป แอลกอฮอลล์ บ่อย

ราคาเริ่มต้นโดยประมาณ 8,000.- 
(ราคาและรายละเอียดการให้บริการแตกต่างกันไปตามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน)

Platinum Gut Microbiome  Test

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของ

 • โรคนอนไม่หลับ
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • สารก่อมะเร็งจากจุลินทรีย์ตัวร้าย
 • ภูมิแพ้จมูกอักเสบ จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่น สิว ฯลฯ
 • ภูมิแพ้อาหาร
 • ทางเดินอาหารอักเสบ เช่น UC, Crohn’s Disease
 • ท้องผูกหรือท้องเสีย
 • หอบหืด
 • เผาผลาญบกพร่อง
 • ไขมันพอกตับ ไขมันสะสมในช่องท้อง
 • อ้วน ลงพุง
 • ดื้ออินซูลิน เบาหวาน

ราคาเริ่มต้นโดยประมาณ 20,000.- 
(ราคาและรายละเอียดการให้บริการแตกต่างกันไปตามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน)

Gut Microbiome Test : 16s rRNA

ตรวจลำดับยีนในส่วน 16s rRNA ของจุลินทรีย์ เพื่อหาความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ซึ่งเป็นที่มาของโรคเรื้อรัง และร้ายแรง

Next Generation Sequencing (NGS) เป็นวิธีตรวจลำดับยีนที่พัฒนาขึ้นมาจาก First Generation Sequencing สามารถตรวจลำดับยีนจำนวนมากได้พร้อมกัน วัดความสมบูรณ์เชิงเปรียบเทียบของแบคทีเรียมากชนิดได้ทันทีได้เพียงแค่หนึ่งครั้ง โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจ จะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิด/ปริมาณของจุลินทรีย์ในลำไส้ กับ ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

 โดยสิ่งที่รวมอยู่ในรายงาน คือ

RICHNESS AND DIVERSITY

ในการทดสอบถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในระบบลำไส้นั้น จะชี้ให้เห็นถึงความสมดุลซึ่งมีผลสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

RELATIONSHIP BETWEEN FIVE MAJOR SYMPTOMS AND MICROBIAL FLORA

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวิเคราะห์จุลินทรีย์เพื่อหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของโรคหรืออาการสำคัญๆ ได้แก่ โรคอ้วน การเผาผลาญบกพร่อง โรคท้องผูก โรคท้องเสีย โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจและผิวหนังอักเสบ

การตรวจในลักษณะนี้ เป็นการตรวจแบบภาพกว้าง ครอบคลุมหลาย genus มากกว่า RT-qPCR แต่กินเวลานาน และไม่ได้เจาะลึกถึง species แบบ RT-qPCR ด้วยเหตุผลนี้ และด้วยปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การตรวจแบบ 16s จึงเป็นที่นิยมในด้านการวิจัยมากกว่าเชิงพาณิชย์

ระยะเวลาวิเคราะห์ผล 6-8 สัปดาห์

ราคาเริ่มต้นโดยประมาณ 20,000.- 
(ราคาและรายละเอียดการให้บริการแตกต่างกันไปตามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน)

Oral Microbiome  Test

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความเสี่ยงหรือสาเหตุของ

 • Gingivitis เหงือกอักเสบ & Periodontitis ปริทนต์อักเสบ
 • Caries ฟันผุ
 • White patch formation in inner cheek
 • Throat pain 
 • Auto-immune 
 • Oral dysbiosis associates with cardiovascular diseases and obesity

ตรวจจุลินทรีย์ในช่องปากดีอย่างไร?

 • เป็น indicator โดยคร่าวของจุลินทรีย์ในลำไส้
 • เป็น indicator ของโรคปอดและโรคหลอดเลือด
 • เก็บ specimen สะดวกจากน้ำลาย 
 • ทราบสภาวะจุลินทรีย์ก่อโรคในช่องปาก

เปรียบเทียบสายพันธุ์ และกลุ่มโรค การตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.