ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการตรวจ

ลำไส้สำคัญอย่างไร

ลำไส้คือบ้านหลังใหญ่ของจุลินทรีย์ในร่างกายคน 

ลำไส้ที่แข็งแรง คือ ลำไส้ที่มีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆในลำไส้ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวหลัก จุลินทรีย์ตัวร้าย รวมถึงโพรไบโอติกส์ ในปริมาณที่สมดุล

หากลำไส้ของท่านไม่แข็งแรง ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ย่อมสูงขึ้น โดยกลุ่มอาการ หรือโรค ซึ่งมีสาเหตุหลักๆมาจากลำไส้ไม่แข็งแรง ได้แก่
1. กลุ่มโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ผิวหนังอักเสบ สิว
2. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ระบบทางเดินอาหารอักเสบ
3. สารพิษตกค้างในลำไส้ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้
4. ท้องไส้แปรปรวน ท้องผูก, ท้องเสีย
5. การเผาผลาญ ดูดซึมอาหารไม่สมบูรณ์ น้ำหนักเกิน ไขมันสูง
6. ดื้ออินซูลิน เบาหวานชนิดที่ 2 

ซึ่งการที่ท่านทำการตรวจสมดุลจุลินทรีย์ของท่าน จะทำให้ทราบว่าความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มโรคของท่านอยู่ในระดับไหน หรือหากท่านได้เกิดโรคหรืออาการอันไม่พึงประสงค์อันใดแล้ว จะสามารถบรรเทาอาการเหล่านั้น โดยการปรับสมดุลจุลินทรีย์ของท่านได้อย่างไร

ประโยชน์ของการตรวจ DNA จุลินทรีย์ในคน ที่การตรวจ DNA ของคนทำไม่ได้

เพราะคุณเปลี่ยน DNA เปลี่ยนไม่ได้ แต่จุลินทรีย์ในตัวคุณเปลี่ยนได้

DNA subunits จับตัวรวมกันเป็นสาย DNA ในสาย DNA จะมีส่วนที่ทำให้เกิดการแสดงออก เรียกว่ายีน (แสดงออก เช่น ผิวเหลือง ตาโต ตัวเตี้ย) และยีนนั้น จะอยู่ในโครโมโซม สิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีโครโมโซมเท่ากัน โดยจำนวนของโครโมโซมไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิต หรือเรียกได้ว่า โครโมโซมนั้นคือรหัสพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์ เซลล์จึงเป็นตัวกำหนดลักษณะ ทำหน้าที่ทางโครงสร้างและควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งการแสดงออกของแต่ละเซลล์ถูกกำหนดขึ้นจาก DNA

การตรวจ DNA ของคน คือการดูรหัสทางพันธุกรรมของคน เพื่อหาลักษณะทางพันธุกรรม เช่น พรสวรรค์ โรคเสี่ยง เชื้อชาติ ฯลฯ ด้วยความที่คนมี DNA ชุดเดียว การตีความ DNA ของคน จึงมีประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์ข้อเด่น และข้อด้อยจากลักษณะทางพันธุกรรมของคนนั้นๆ ซึ่งนำไปสู่คำแนะนำการดำเนินชีวิต การโภชนาการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมจุดเด่นและลดความเสี่ยง ซึ่งแม้จะมีประโยชน์ แต่คำแนะนำเหล่านั้นไม่ทำให้คนปรับเปลี่ยน DNA ของคนได้

ในขณะที่ร่างกายของเรามียีนตัวเองราว 20,000 ยีน แต่มียีนจุลินทรีย์มากถึง 2 ล้าน – 20 ล้านยีน จุลินทรีย์แต่ละชนิด จะมีรหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เซลล์ไม่เหมือนกัน จุลินทรีย์แต่ละชนิดจึงมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ทั้งที่ดีกับร่างกายและไม่ดีกับร่างกาย การเข้าใจความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในตัวคน จากการตรวจ DNA ของจุลินทรีย์แต่ละชนิด ซึ่งทำให้เราทราบความเสี่ยงหรือสาเหตุของกลุ่มอาการผิดปกติต่างๆ จึงนำมาซิ่งแนวทางการปรับจุลินทรีย์ของคน โดยการเลือกรับประทานโพรไบโอติกส์ หรือจุลินทรีย์ตัวดี ที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของคนแต่ละคน เพื่อป้องกันความเสี่ยง มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้

ในตัวคนเรา มีเซลล์จุลินทรีย์ มากถึง 100 ล้านล้าน ในขณะที่เซลล์ของคนเรา มีเพียง 30 ล้านล้าน เท่ากับว่าเซลล์ของจุลินทรีย์ในตัวคน มีมากกว่าเซลล์ของคน ถึง 3 เท่าเศษ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจจุลินทรีย์ในตัวคน จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการทำความเข้าใจ DNA ของคน โดยเซลล์ของจุลินทรีย์ในตัวคนนั้น อยู่ที่ลำไส้มากกว่าครึ่ง หากต้องการเข้าใจจุลินทรีย์ในตัวคน การตรวจอุจจาระ จึงเป็นวิธีที่ตรวจจุลินทรีย์ในตัวคนได้แม่นยำที่สุด

การตรวจ DNA ของคน เทียบกับ การตรวจ DNA จุลินทรีย์ในตัวคน จึงเป็นคนละอย่างกัน แม้จะมีบางส่วนคาบเกี่ยวกัน แต่การตรวจสองวิธีนี้ ทดแทนกันไม่ได้ทั้งในแง่ของผลที่ได้รับ หรือในแง่ของข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การดูและรักษาสุขภาพ 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.