ทำไมควรเลือกเรา?

อะไรทำให้เรา แตกต่างผู้ให้บริการตรวจ Gut Microbiome และ Probiotics อื่นๆ

Biomed Technology เป็น one-stop service ของผู้ที่ต้องการจะมีจุลินทรีย์ที่สมดุล ด้วยบริการที่รวดเร็ว ใช้ได้สำหรับทั้งแพทย์และบุคคลธรรมดา พร้อมราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

1. Personalization เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากแต่ละคน มีจุลินทรีย์ต่างกัน จากปัจจัยทางพันธุกรรม และพฤติกรรม การเลือกโพรไบโอติกส์ ที่มีสายพันธุ์เหมาะกับจุลินทรีย์ของแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทานโพรไบโอติกส์นั้นได้ผลดี เราจึงได้ผนวกการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกและวัดผลการทานโพรไบโอติกส์ได้อย่างแม่นยำ

2. Affordable ราคาประหยัด

2.1 แพ็กเกจตรวจจุลินทรีย์ของเรา หรือ Biomed Microbiome ซึ่งตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome) จากตัวอย่างอุจจาระ มีราคาเริ่มต้นเพียง 6,490 บาท ในขณะที่ผู้ให้บริการตรวจเจ้าอื่น มีราคาเริ่มต้นสูงถึง 1 หมื่นบาทหรือมากกว่า

2.2 โพรไบโอติกส์ ซึ่งออกแบบให้ตรงกับผลตรวจวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลนั้น มีราคาถูกกว่าราคาเฉลี่ยของโพรไบโอติกส์ในท้องตลาด โดยสามารถรับประทานได้นานถึง 1 เดือน 

3. Extensive Database ฐานข้อมูลสำหรับคนไทย

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ รวมถึงการเลือกโพรไบโอติกส์ที่ได้ผลดีนั้น ต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีจำนวนข้อมูลมากพอ และครอบคลุมกลุ่มชนชาติที่แตกต่างกัน เนื่องจากคนแต่ละชนชาติที่แข็งแรง จะมีลักษณะจุลินทรีย์ที่สมดุลแตกต่างกันไป การไม่มีฐานข้อมูลที่กว้างขวางเพียงพออาจทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ไม่แม่นยำ ซึ่ง Biomed นั้นมีฐานข้อมูลจุลินทรีย์ของคนไทยโดยเฉพาะ

4. Home Use - Teleconsultation

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งหลายๆท่าน มองว่าการเดินทางไปที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ เป็นการเสียเวลาและมีความเสี่ยงติดโรค การนำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เข้ากับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรึกษาแพทย์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รับฟังข้อแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสี่ยงติดโรค ย่อมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

การออกแบบชุดตรวจของเราเป็น Home Use ง่ายต่อการเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างที่ไหนก็ได้ และระบบโลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวย ทำให้มีความปลอดภัยและรวดเร็ว big data ของเรา กอปรกับห้องแล็บทันสมัยที่ Hong Kong Science Park ซึ่งมีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ประมวลผลร่วมกับ AI และส่งข้อมูลให้ท่านทางอีเมลล์ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวเลือก Teleconsultation กับแพทย์ไทย เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย เข้าใจถึงที่มา ความเสี่ยง การป้องกัน และการบรรเทา กลุ่มอาการป่วยต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงสามารถนำไปประกอบการเลือกทรีทเมนท์อื่นๆควบคู่กันไปอีกด้วย 

5. Categorization แบ่งประเภทอย่างชัดเจน

เราแบ่งผลิตภัณฑ์ของเราออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ตามช่วงอายุ และตามลักษณะความเสี่ยงหรือลักษณะอาการ
  1. การแบ่งอายุ เราแบ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กเล็ก แรกเกิด – 3 ปี, เด็กธรรมดา และผู้ใหญ่
    เนื่องด้วยร่างกายคนเรา ในแต่ละช่วงอายุ มีการพัฒนาไม่เหมือนกัน เด็กถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากในการวางรากฐานจุลินทรีย์เพื่อให้เติบโตมามีจุลินทรีย์สมดุล สุขภาพแข็งแรง ในขณะที่ผู้ใหญ่ มีการใช้ชีวิตที่ทำให้จุลินทรีย์เสียสมดุล
  2. แบ่งตามความเสี่ยงหรือลักษณะอาการ
    การตรวจวิเคราะห์ของเรา ถูกออกแบบมาจากการนำฐานข้อมูลด้านจุลินทรีย์ที่เก็บสะสมมากว่า 20 ปี โดยการตรวจวิเคราะห์นั้น จะทำทั้งในแง่ปริมาณและชนิด ตามกลุ่มความเสี่ยงหรืออาการหลักๆ เช่น ภูมิแพ้ แพ้อาหาร ไขมันสะสมในช่องท้อง อ้วน ขับถ่ายมีปัญหา ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการพิจารณาในการเลือกรับประทานโพรไบโอติกส์อย่างแม่นยำสำหรับแต่ละบุคคล 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.