ทำไมควรเลือกเรา?

อะไรทำให้เรา แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ตรวจจุลินทรีย์ และ Probiotics อื่นๆ

ตรวจ microbiome เรารวมการวิเคราะห์สาเหตุ และSolution ไว้ด้วยกันด้วย Big Data, AI และ telehealth

1. Personalization

โพรไบโอติกส์ที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ ไม่ได้ผนวกการตรวจวิเคราะห์แต่ละบุคคลเพื่อหาสภาพระบบความสมดุลของจุลินทรีย์ ทั้งตัวหลัก ตัวร้าย และตัวดี(โพรไบโอติกส์) เมื่อไม่ทราบความไม่สมดุล หรือลักษณะจำเพาะของผู้ทาน ทำให้อาจทานโพรไบโอติกส์ ที่ไม่ได้เหมาะสมกับร่างกายมากที่สุด ทำให้การทานเข้าไป ไม่เห็นผลที่น่าพอใจ

ตรวจจุลินทรีย์

2. Teleconsultation

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งหลายๆท่าน มองว่าการเดินทางไปที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ เป็นการเสียเวลาและมีความเสี่ยงติดโรค การนำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เข้ากับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรึกษาแพทย์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รับฟังข้อแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสี่ยงติดโรค ย่อมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

การออกแบบชุดตรวจของเรา ง่ายต่อการเก็บตัวอย่าง และระบบโลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวย ทำให้มีความปลอดภัยและรวดเร็ว big dataของเรา กอปรกับห้องแล็บทันสมัยที่ Hong Kong Science Park ซึ่งมีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ประมวลผลร่วมกับ AI และส่งข้อมูลให้ท่านทางอีเมลล์ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวเลือก Teleconsultation กับแพทย์ไทย เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย เข้าใจถึงที่มา ความเสี่ยง การป้องกัน และการบรรเทา กลุ่มอาการป่วยต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงสามารถนำไปประกอบการเลือกทรีทเมนท์อื่นๆควบคู่กันไปอีกด้วย 

3. แบ่งประเภทอย่างชัดเจน Categorization

เราแบ่งผลิตภัณฑ์ของเราออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ตามช่วงอายุ และตามลักษณะความเสี่ยงหรือลักษณะอาการ
  1. การแบ่งอายุ เราแบ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กเล็ก แรกเกิด – 3 ปี, เด็กธรรมดา และผู้ใหญ่
    เนื่องด้วยร่างกายคนเรา ในแต่ละช่วงอายุ มีการพัฒนาไม่เหมือนกัน เด็กถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากในการวางรากฐานภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ผู้ใหญ่ มีการใช้ชีวิต ที่ทำให้ลำไส้หรือจุลินทรีย์ตัวดี ไม่แข็งแรง
  2. แบ่งตามความเสี่ยงหรือลักษณะอาการ
    การตรวจวิเคราะห์ของเรา ถูกออกแบบมาจากการนำฐานข้อมูลด้านจุลินทรีย์ที่เก็บสะสมมาตลอด 30 ปี โดยการตรวจวิเคราะห์นั้น จะทำทั้งในแง่ปริมาณและชนิด ตามกลุ่มความเสี่ยงหรืออาการหลักๆ เช่น ภูมิแพ้ ไขมันสะสมในช่องท้อง ไขมันพอกตับ ขับถ่ายมีปัญหา ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการพิจารณาในการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแต่ละบุคคล ไม่ใช่การเลือกรับประทานโดยไม่ทราบสถานะของจุลินทรีย์ และความแข็งแรงของลำไส้  ตรวจ microbiome

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.
Messenger
Phone
Messenger
Phone