Personalized Probiotics

Personalized Probiotics โพรไบโอติกส์เฉพาะบุคคล

หมายเหตุ: หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ที่ท่านได้รับอาจแตกต่างจากรูปภาพประกอบด้านบน

  • วิจัย และพัฒนาสูตร ที่ Hong Kong Science Park อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าด้าน genomics และ bioinformatics ผู้ซึ่งถอดรหัสพันธุกรรมของ SARS-coronavirus ได้สำเร็จ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการรับประทาน probiotics สูงสุด ด้วยสายพันธุ์และปริมาณที่สอดคล้องกับผลตรวจของท่าน
  • ล้ำหน้าเหนือ probiotics ทั่วไป ด้วยส่วนผสม postbiotics และ prebiotics
  • สั่งจ่ายโดยแพทย์ชาวไทย 

ผู้ที่ต้องการซื้อ personalized probiotics ต้องรับการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ก่อน 

ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อสั่งทำ Personalized Probiotics ได้ 2 ช่องทาง

  1. จาก BioMed TH 
    (เนื่องจากความต้องการมีสูง จึงขอสงวนสิทธิจำหน่ายเพียง 10 ท่านต่อเดือนเท่านั้น โดยท่านสามารถลง waiting list ไว้ได้)

2. จากพันธมัตรของเรา 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.