ขั้นตอนการรับบริการ

Teleconsultation

– อุปกรณ์เก็บตัวอย่างออกแบบให้เป็น Home Use เก็บตัวอย่างเองได้ เก็บตัวอย่างที่ไหนก็ได้
– เลือกรับผลตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทางอีเมลล์ของท่าน
– ผลตรวจอ่านง่าย วิเคราะห์ความเสี่ยง และสาเหตุกลุ่มอาการป่วยจากจุลินทรีย์เสียสมดุล
– เลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกส์แม่นยำตามลักษณะจุลินทรีย์แต่ละบุคคล
– ฟังผล และปรึกษาแพทย์ไทย เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ที่เหมาะสม ผ่านทาง online application แบบ Teleconsultation หรือเข้าพบแพทย์ที่คลินิก 

ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจ Biomed Microbiome DNA ตรวจจุลินทรีย์ลำไส้ (Gut Microbiome) ได้จากเรา หรือโดยตรงจากคลินิกและ/หรือโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย เช่น Elements Clinic, Healthcare Assistance, W9 โรงพยาบาลพระราม 9 ฯลฯ

(กดเพื่อเลือกดูแพ็กเกจ Biomed Microbiome DNA ต่างๆของเรา)

ขั้นตอนการรับบริการ

1. เลือกแพ็กเกจ
ท่านสามารถเลือกดูแพ็กเกจตรวจ ตามกลุ่มอาการที่ท่านสนใจ จากนั้นท่านสามารถทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ และกรอกข้อมูลที่อยู่รับสินค้า ได้ผ่านทางเว็บไซต์ biomedtechth.com หรือ สอบถามได้ทาง Biomed Line Official Account ที่ @biomedtechth โดยท่านสามารถเลือกเข้าพบแพทย์ที่ เอลลิเม็นทส์คลินิกเวชกรรม หรือ คลินิกพันธมิตรอื่นๆ ขึ้นกับตารางเวลา หรือ Teleconsult กับแพทย์ไทยเพื่อวินิจฉัยและอ่านผลให้ท่านฟังได้

2. ชำระเงิน
กรุณาชำระเงิน และส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินให้กับเราทาง Line Official โดยตัดรอบแจ้งโอนเวลา 11:50น. ของทุกวัน เราจะส่งชุดเก็บตัวอย่างอุจจาระ (specimen) ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ให้ท่าน ในวันทำการถัดไป

3. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
เมื่อท่านได้รับชุดเก็บตัวอย่างแล้ว ท่านสามารถเก็บ specimen ของท่าน สำหรับส่งตรวจได้ ตามวิธีในวิดีโอสาธิตนี้ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีเก็บตัวอย่าง)

4. ส่งตัวอย่างกลับให้ Biomed Technology
เมื่อท่านเก็บตัวอย่าง และกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งตัวอย่างกลับมาให้เราด้วยช่องทางใดก็ได้ วันจันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยส่งซองขาวซึ่งบรรจุ specimen และแบบฟอร์มที่กรอกแล้วกลับมา โดยกรุณาแจ้งเราทาง Line Official โดยระบุสถานที่ วัน เวลา รวมถึง tracking code เพื่อที่ทางเราจะได้รวบรวม specimen ของท่าน นำส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของเราที่ Hong Kong Science Park ต่อไป

5. รอผลตรวจวิเคราะห์
โดยปกติ เมื่อ specimen ของท่าน ถึงห้องปฏิบัติการที่ Hong Kong Science Park นักวิทยาศาสตร์ของเราจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ประมาณ 1  สัปดาห์ โดยท่านจะได้รับผลตรวจภาษาไทยส่งมาให้ในอีเมลล์ของท่าน

6. ฟังผลจากแพทย์ 
เมื่อท่านได้รับผลตรวจวิเคราะห์แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อท่าน เพื่อสอบถามช่วงเวลาที่ท่านสะดวกฟังผลจากแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นทาง Teleconsult หรือ เข้าพบแพทย์ที่คลินิก หรือ โรงพยาบาล (เป็นไปตามแพ็กเกจที่ท่านเลือกไว้ตอนชำระเงิน)

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่ง specimen กลับมาให้บริษัทผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก โดยค่าใช้จ่ายการส่งกลับเป็นภาระของท่าน เพื่อที่บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมจากท่านเพื่อนำส่งไปตรวจที่ฮ่องกง (บริษัทแนะนำให้ลูกค้าแจ้งผู้ให้บริการขนส่งว่าเป็น “medical item หรือ วิตามิน หรือ ยา”)

บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ

หากลูกค้าทำชุดเก็บตัวอย่างเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีส่งชุดเก็บตัวอย่างทดแทนเป็นจำนวน 1 ชุด เท่านั้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.