เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ จากจุลินทรีย์สมดุล

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่ง specimen กลับมาให้บริษัทผ่านช่องทางใดก็ได้ที่สะดวก โดยค่าใช้จ่ายการส่งกลับเป็นภาระของท่าน เพื่อที่บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมจากท่านเพื่อนำส่งไปตรวจที่ฮ่องกง (บริษัทแนะนำให้ลูกค้าแจ้งผู้ให้บริการขนส่งว่าเป็น “medical item หรือ วิตามิน หรือ ยา”)

การตรวจ วิเคราะห์ ประเมิน ออกผลตรวจจุลินทรีย์ แนะนำ วิจัย และพัฒนาโพรไบโอติกส์ ดำเนินการโดย BioMed Technology Holdings Limited ฮ่องกง 

บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ

หากลูกค้าทำชุดเก็บตัวอย่างเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีส่งชุดเก็บตัวอย่างทดแทนเป็นจำนวน 1 ชุด เท่านั้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.