ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์

ประโยชน์ของโพรไบโอติกส์

  • ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดในลำไส้ : กรดนั้นยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ตัวร้ายไว้ ช่วยกระตุ้นการผลิตจุลินทรีย์ชนิดดี เมื่อจุลินทรีย์ตัวร้ายน้อยลงสารพิษน้อยลง โดยลำไส้ดีมักมีกรดไขมันห่วงโซ่สั้นจำนวนมาก ซึ่งจะเข้าไปในเซลส์ของจุลินทรีย์ตัวร้าย ยับยั้งการเผาผลาญพลังงานของเซลส์ ทำให้จุลินทรีย์ตัวร้ายหิวตาย ถ้ากรดไขมันห่วงโซ่สั้นไม่พอ เซลส์ลำไส้จะแบ่งตัวไม่ได้ และไม่อาจรักษาลำไส้ให้แข็งแรง
  • ฆ่าจุลินทรีย์ตัวร้าย: โพรไบโอติกส์ส่วนมาก หลั่งสาร ไนซิน หรือ แบคทีริโอซิน ฆ่าแบคทีเรียแกรมลบ เชื้อคลอสทริเดียม
  • ขยายอาณาเขตให้จุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ : จุลินทรีย์จะขยายตัวได้เร็ว ถ้าเกาะผนังลำไส้ได้ เมื่อถ้าจุลินทรีย์ดี เกาะผนังลำไส้ได้ได้ ก็ขยายตัวรวดเร็ว ปล่อยกรดไขมันห่วงโซ่สั้นและไนซิน ไปฆ่าจุลินทรีย์ตัวร้าย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.