พรีไบโอติกส์

พรีไบโอติกส์

รู้จักพรีไบโอติกส์

พรีไบโอติกส์ เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็ก ซึ่งถูกย่อยสลายได้โดยโพรไบโอติกส์ จึงถือเป็นอาหารของโพรไบโอติกส์ พบได้ในกระเทียม ไฟเบอร์ในผักและผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น หากรับประทานพรีไบโอติกส์ช่วยเพิ่มจำนวนโพรไบโอติกส์ ซึ่งบางตัวจะไปลดจำนวนจุลินทรีย์ตัวร้าย ด้วยการผลิตกรดไขมันสายสั้น

นอกจากนั้นเราสามารถหาซื้อพรีไบโอติกส์ได้ตามท้องตลาด เช่น สารกลุ่มอินูลิน ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาในรูปแบบผง อาจผสมคู่มากับโพรไบโอติกส์ ซึ่งจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ซินไบโอติกส์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.