ลำไส้คือสมองที่2ของเรา

ลำไส้ส่งผลกับภูมิคุ้มกัน การดูดซึม การเผาผลาญ การสร้างฮอร์โมน และสภาวะทางจิตใจ

 

ลำไส้เป็นอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันสำคัญสุด เพราะ 70% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันของคนเราอยู่ในลำไส้ ซึ่งโดยหลักแล้วเซลส์เหล่านี้จะคอยจัดการกับเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส ป้องกันการเจ็บป่วยโดยช่วยยับยั้งการเติบโตและต่อสู้กับเชื้อโรค หากลำไส้ไม่แข็งแรง จะถูกเชื้อโรคเข้าโจมตี ภูมิคุ้มกันจะต่อสู้และตายในลำไส้ ไม่มีกำลังพอที่จะไปคุ้มกันระบบหายใจ ปัสสาวะ และสืบพันธุ์

เหมือนสมองที่สองของมนุษย์ ลำไส้มีระบบประสาทอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้สมองสั่งการเรียกว่า ซึ่งควบคุมการย่อย เปลี่ยนเป็นสารอาหารระดับโมเลกุลที่ร่างกายดูดซึมได้ และสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย ฮอร์โมนหลายชนิดหลั่งจากลำไส้ และถักทอเป็นตาข่ายฮอร์โมน หากจุลินทรีย์ไม่สมดุล ลำไส้ไม่แข็งแรง จะเกิดปัญหากับการย่อยและการดูดซึม ตาข่ายฮอร์โมนจะไม่สมดุล เกิดความผิดปกติทางเมทาบอลิค ส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอื่นๆในร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคลำไส้แปรปรวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ
งานวิจัยทางการแพทย์พบว่า ลำไส้กับสมอง มีความสัมพันธ์กัน
  •  80-90% ของสารSerotonin ซึ่งเป็นสารสื่อประสาททางด้านอารมณ์ผลิตขึ้นจากสมองช่องท้องเป็นหลัก ซึ่งสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางจิตใจ มีผลต่อการปรับอารมณ์ การนอน การจดจำ และการเรียนรู้
  •  เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักมีอาการอักเสบที่ลำไส้อย่างชัดเจน (ลำไส้ดีชีวียืนยาว, ดร.ไช่อิงเจี่ย)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.