รู้จัก microbiome

รู้จัก microbiome

ร่างกายมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จำนวนมหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำไส้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด  โดยมีอยู่มากถึง 100 ล้านล้านเซลล์ ซึ่งมากกว่าจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายถึง 10 เท่า
เมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันเป็นอาณานิคมขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า “ไมโครไบโอม” (Microbiome)

แล้ว microbiome เหล่านี้มากจากไหนกัน?

การได้รับจุลินทรีย์กลุ่มแรกๆ ของเรานั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเกิด หากเราคลอดโดยธรรมชาติ ก็จะได้รับจุลินทรีย์จากช่องคลอดของมารดา  แต่หากเราคลอดด้วยวิธีการผ่า เราก็จะได้รับจุลินทรีย์จากผิวหนังแทน  ดังนั้นการคลอดตามธรรมชาติจะช่วยให้ทารกได้รับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่คลอดด้วยการผ่าท้อง  นอกจากนี้ในน้ำนมแม่ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ น้ำตาลสายสั้น (human milk oligosaccharides (HMOs)) ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Prebiotics) ดังนั้นการที่เด็กทารกได้รับน้ำนมแม่ จึงเป็นการเสริมและเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไปในตัว ตามที่องค์การอนามัยโลก ประกาศว่าให้เด็กทารกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน นั่นเอง

โดย นพ.ธีรภัทร  อัตวินิจตระการ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.