เรื่องของจุลินทรีย์และโพรไบโอติกส์

Q: จุลินทรีย์ คืออะไร ? A: จุลินทรีย์คือเซลล์มากกว่า 50% ในร่างกายของมนุษย์ โดยมีทั้งชนิดดี และชนิดไม่ดี อาศัยอยู่รวมกัน เมื่อมนุษ […]

เรื่องของการตรวจจุลินทรีย์

Q: การตรวจจุลินทรีย์ มีกี่ประเภท และเก็บตัวอย่างจากอะไร? A: โดยหลักแล้วการตรวจจุลินทรีย์ มี 3 ประเภท คือ การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ […]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.