คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกส์

Q: อะไรคือซินไบโอติกส์?  A: ซินไบโอติกส์ คือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีทั้งโพรไบโอติกส์ และพรีไบโอติกส์(อาหารของ โพรไบโอติกส์) ช่วยทำให้โพรไบ […]

ตรวจจุลินทรีย์

ตรวจ Biomed Microbiome DNA มีวิธีอะไรบ้าง?

Q: การทดสอบแบบ 16S rRNA และการทำ qPCR ต่างกันอย่างไร? A : 16s rRNA เป็นการระบุชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ การทดสอบนี้ […]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.